„Zawołałem z ucisku do Pana

Pan wysłuchał mnie i wywiódł na wolność

Cóż mi może zrobić człowiek? Gdy mój Pan ze mną jest

Wspomożyciel mój

Pan ze mną jest i nie lękam się..” (Ps 118)

Śpiewam słowa tego psalmu wraz z Małgorzatą Hutek, jakby to była jedyna modlitwa, na jaką mnie teraz stać.

**

Takie myśli mnie nachodzą, że Pan Bóg o mnie zapomniał. Że dla każdego człowieka On ma jakiś plan, a dla mnie nie. Ale wierzę, że to nieprawda.